Bedrijfsgegevens

Op dit moment zijn er  zo’n 3200 kalverkoppen te tellen en wij hebben ongeveer 40 ha land in eigendom, daarnaast huren en pachten wij er nog her en der wat bij. Gemiddeld beschikken wij over 70 ha maisland. Alle mais die wordt geoogst gebruiken we voor ons vee.