De geschiedenis

In de jaren rond 1920 was het nergens een vetpot. Zo ook niet voor een boerenzoon die graag boer wilde worden, maar niet de oudste zoon was. Dus hij heeft één hectare heide grond gekocht, vlak aan de Duitse grens. Deze grond heeft hij bewerkt tot landbouwgrond. En met de klei uit de dichtbijgelegen Ruhenbergerbeek, heeft hij een huis gebouwd om een boerderij te beginnen met zijn vrouw. Door hard en doordacht te werken groeide het bedrijf langzaam maar zeker. Ook het gezin groeide, er kwamen 2 zonen en 4 dochters. Zoals gebruikelijk werd de oudste zoon boer.

 

In 1964 trouwde deze zoon, Herman met Annie, zij kregen 3 kinderen, 2 meiden en 1 jongen. De boerderij was intussen uitgegroeid met melkkoeien, varkens, legkippen en wat weidestieren voor de stierenmesterij. En langzamerhand werd er een stierenstal gebouwd en hier en daar ook meer grond bijgekocht.

 

Rond Hans zijn 18e levensjaar begon hij een maatschap met zijn ouders. Hans wilde graag groeien qua omvang, maar het melkquotum was maar klein. Daarom richte hij zich meer op de stieren en koeien voor de vleesproductie.

Uiteindelijk heeft de familie gekozen om het melkquotum te verkopen en een nieuwe stal voor vleesstieren te bouwen op stro. Deze werd in 1997 gebouwd, intussen werden de stieren bedrijfseconomisch wat minder interessant en kwamen er langzamerhand meer vleeskoeien en rosékalveren . Toen kreeg hij de smaak te pakken. In 1998 nog een zelfde schuur erbij, alleen iets groter, want hij beviel goed. Ook Marloes, Hans zijn vrouw kwam intussen in zicht. In 1999, werd er een nieuw huis gebouwd voor Herman en Annie, zodat Hans en Marloes op de boerderij konden gaan wonen. In 2000 werd die boerderij verbouwd en zijn Hans en Marloes getrouwd. Daarna kwam de M.K.Z.-crisis. Voor bijna elke boer een echte crisis, ook voor ons als startende ondernemers niet omdat de ziekte op ons bedrijf kwam maar omdat de prijzen kelderen vanwege wegvallende export In 2002 hebben we een kalverschuur gebouwd voor 265 kalveren. In 2003 zijn er 2 opfokschuren gebouwd beide voor 265 nuchtere kalveren. Toen was in 2004 ons privé-gedeelte aan de beurt, en nieuwe keuken kantoor kantine ( een schuur bouwen, is makkelijker dan een keuken verbouwen.) In 2005 werden in dit jaar een nieuwe opfok en kalverschuur gerealiseerd, beide voor 265 kalveren. In het jaar 2006 hebben we geïnvesteerd in een nieuwe mestplaat en de voeropslag werd vervangen zodat we op een schone manier kunnen voeren . Een grote uitgave, want het kost veel en je krijgt er geen directe opbrengsten voor terug maar het hoort er gewoon bij; maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat.

In 2007 hebben wij een schuur gebouwd voor 520 dieren. Met ons hoogtepunt van dat jaar de opendag. In 2008 zijn er wat schuren geïsoleerd. Dit om het klimaat in de stallen te optimaliseren. In 2009  is er geïnvesteerd in machinewerktuigen. 2010 was een echt bouwjaar. Er zijn 5 schuren gesloopt, zelf 2 die slechts 12 jaar oud waren, maar omdat zij niet functioneren voor kalveren hebben we deze rationele keus gemaakt. En op die plek zijn er 3 nieuwe grotere stallen geplaatst. Nu hebben we ook een beter leven ster gekregen van de dierenbescherming!

In 2011 is de voeropslag opnieuw gewijzigd zodat het erfwater zo schoon mogelijk blijft. in 2012 is geïnvesteerd in dierenwelzijn door bijna alle betonnen vloeren te vervangen in diervriendelijke rubberen matten. 2013 zijn we blijven investeren in diervriendelijkheid, door de ventilatie aan te passen en een speciale ziekenstal te creëren waardoor de zieke kalveren privé aandacht kunnen krijgen. In 2014 hebben we nog meer rubberen matten gelegd voor de kleine kalveren. Al onze schuren hebben wij veranderd van natuurlijke ventilatie naar mechanische ventilatie. Dit hebben wij gedaan zodat de jonge dieren zo min mogelijk last hebben van het sterk wisselende weersomstandigheden hier in Nederland.

2015 staat in het teken van de ruilverkaveling . Dit betekend dat de nieuwe landbouwgrond zo goed mogelijk kunnen benutten, voor milieu, klimaat , bedrijfsmatig maar ook zeker voor een zo natuurlijk mogelijk aangezicht. Wij hebben hierdoor nieuwe percelen gekregen en die willen wij dit jaar naar onze wens wat wijzigen. Verder zijn wij aan het bouwen met een Wadi. een zuiveringssloot zodat er zeker geen vies water in de mooie Ruhenbergerbeek komt. Ook investeren we dit jaar in een nieuwe trioliet voermengwagen, en een Claas verrijker. 

 En wat  verder de toekomst zal brengen… De tijd zal het leren!