dec. 2007 reistijden en transport van de dieren

TSJONGEJONGE, er wordt wat afgekakeld over het transport van dieren. Enkele citaten in bladen: ‘Dieren
op transport worden onmenselijk behandeld’, ‘Zwaargewonde varkens in Duitsland van de weg gehaald’,
‘Risicovolle kalvertransporten vanuit UK’, ‘Treinreis Den Haag- Amsterdam beestachtig’.
Uiteraard mag je verwachten dat organisaties als Wakker Dier elke gebeurtenis aangrijpen om hun eigen bestaansrecht
te verdedigen. Maar daar schieten we niet veel mee op. Misschien wel terecht als ze de vinger op zere wonden leggen. Op
genuanceerd denken zul je ze niet gauw betrappen. Meer moeite heb ik met collega-boeren die meteen een mening
klaar hebben als er kalvertransporten uit de UK of andere Europese landen komen. Voor alle duidelijkheid: we hebben
een rosémesterij die alle kalveren uit het buitenland haalt. Misstanden met kalvertransporten ben ik echter nog nooit tegengekomen,
en geloof me, ik zou het merken. Is het transport niet 100 procent in orde, dan loopt de kalveropfok minder.
De Europese rust- en rijtijden zijn wat dierenwelzijn en diergezondheid betreft een zeer slechte zaak. De kalveren moeten
vaak rusten op korte afstand van het bedrijf waar ze verwacht worden. Daar zijn de dieren absoluut niet bij gebaat.
Ik ben eens zelf met een bus naar Italië gereisd. Ik was blij dat we niet de bus uit zijn gedreven om in één of ander vage
plek 12 uur te wachten voordat we weer verder mochten. Als het niet nodig is moet je zo dicht mogelijk bij je kerktoren
blijven. Maar we hebben nu eenmaal goed fokvee waar in Rusland vraag naar is. En we zijn goed met zeugen, zodat de biggen
in heel Europa graag afgenomen worden. En we hebben een sterke kalversector die dieren tot waarde brengt en voor de boeren voor een hogere melkprijs zorgt. Op een wijze die in geen ander land beter is. Dus we moeten niet direct naar elkaar wijzen als er wat gebeurt. Laten we vooral in gesprek blijven en zoeken naar acceptabele oplossingen. Ik kan me voorstellen dat eisen moeten
worden gesteld aan het transport van slacht- en gebruiksvee. Het mag voor mij op onderdelen best wat strakker,
zoals bij de I&R-meldtijd. Als er twee chauffeurs op een vrachtwagen kalverentransport van businessclass-kwaliteit
zijn, is het voor de dieren beter in één ruk door te rijden. Als dat eenmaal wettelijk geregeld is, ga ik niet meer met de bus naar Italië,
maar lekker tussen de kalveren in het stro liggen. Zeker weten dat ik dan uitgerust aankom 


Archief:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

aug 2014 De boer is de klos

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

febr. 2014 Goedkoper skien

nov 2013 Klaarstomen voor de maatschappij

sept 2013 stemmingmakerij

juli 2013 Alles onder controle

mei 2013 Paarden en vlees

maart 2013 4 ton voor kalverwelzijn.

jan. 2013 "Vertrouwd" rood saldo

nov 2012 dierenwelzijn

okt. 2012 dierenwelzijn

sept. 2012 Individueel of als koppel?

juni 2012 Geen Geheimen

mei 2012 Nieuwe leiders, nieuwe wetten

maart 2012 Goede cijfers

jan. 2012 Gemeente op bezoek

nov. 2011 Blauwe cijfers

okt 2011 Laat overheid enten stimuleren

juli 2011 Maisperikelen door droogte

juni 2011 aan de top blijven

april 2011 aandeelhouder en stalknecht

febr. 2011 voer voor de studieclub

nov.2010 de kalverhouder mag er zijn

okt 2010 rare mensen, die boeren

aug. 2010 laat gewoon zien wat je doet

juni 2010 extremen werken niet

april 2010 druk, druk, druk...of niet?

febr. 2010 Doos papier en 30 mille lichter

okt. 2009 reclame toont wekelijkheid

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

aug 2009 bevoorrecht, buiten bij huis

juni 2009 piepende melkveeboeren

mei 2009 eindelijk ontkoppeld

maart 2009 ontkoppelen en saneren

jan. 2009 beter letten op beeldvorming

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

nov. 2008 kuddedieren en kredietcrisis

sept. 2008 rekenen, rekenen, rekenen

juli 2008 de terugtredende overheid laat steken vallen, de sector reageerd adequaat

mei 2008 bedreigend: kamerleden koppelen schaarste aan vleesproduktie

april 2008 hoe is de landbouw in enkele jaren veranderd

dec. 2007 reistijden en transport van de dieren

sept. 2007 onze opendag

juni 2007 onze hobby kost geld maar toch uitbereiden

april 2007 rose gaat professionaliseren

febr. 2007 antibiotica gebruik moet verminderen in de sector

januari 2007 respect voor de dieren

okt. 2006 verboden groeibevorderaars is een doorn voor de hele sector

juli 2006 de prijzen even in de min is goed voor de sector

april 2006 toeslagrechten en het nieuwe mestbeleid; kansen of bedreigingen?

febr. 2006 slapende rosemesters

eerste collumn hans dec. 2005

Columns:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

Het is lastig je imago te verbeteren als de lesstof op basisscholen sterk verouderd is 

Lees meer >>

aug 2014 De boer is de klos

GMP is geen garantie meer voor onbesproken voer. Licentie is te simpel te krijgen. Bij afwijkingen is boer de pineut.
 

Lees meer >>

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

Als we de 10 procent minste kalveren wegstrepen, maken we een flinke slag in ons inkomen. 

Lees meer >>

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

Een val van de trap komt de technische resultaten ten goede maar zet de ontwikkeling stil.
  

Lees meer >>

febr. 2014 Goedkoper skien

Het nieuwe GLB gaat ons inkomen minimaliseren. Dat
wordt harder werken, beter draaien en bezuinigen. 

Lees meer >>