nov.2010 de kalverhouder mag er zijn

WE hebben weer een jaar vol bouwactiviteiten achter de rug. En steeds denk ik: we bouwen nooit weer!
Je bent het goed zat na zo’n intensieve periode. Iedereen weet dat in een jaar van bouw en onrust de
technische resultaten niet omhoog gaan. Maar als je dan ziet dat de boel in de nieuwbouw optimaler draait dan voorheen in de
strostal, ben je de perikelen snel vergeten. Dan ga je alweer denken aan de toekomst: wat gaan we de komende jaren doen?
De speerpunten die de overheid voor ogen heeft, dierenwelzijn en duurzaamheid, zijn en blijven ook voor ons belangrijk.
Roséhouders kunnen op deze punten niet veel meer doen. We gebruiken bijna geen energie, het voer bestaat voor meer dan
de helft uit reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en de rest is mais die met een beperkte hoeveelheid eigen mest
wordt geteeld. We kunnen natuurlijk nog wel wat scoren in de uitstoot van ammoniak, maar het is gewoonweg onmogelijk
om op een natuurlijk geventileerde stal een luchtwasser te zetten. Dat ammoniakverhaal vind ik toch al flauwekul. Er wordt
een heleboel poppenkast voor gemaakt terwijl ze er hier 100 meter verderop, in Duitsland, amper naar kijken.
Ik denk dat we op het gebied van dierenwelzijn nog wel wat kunnen doen, hoewel we al een heel eind zijn wat betreft ruwvoer,
bloedarmoede en natuurlijk gedrag. De welzijnsmonitor die op de familiedag van De Kalverhouder werd gepresenteerd,
vind ik een heel goede manier om met wetenschappelijke argumenten naar dierenwelzijn te kijken. Een dier dat onnatuurlijk
gedrag vertoont, presteert ook niet. Welzijn gaat hand in hand met rendement. Het is dus niet: ‘het kost alleen maar
geld en het brengt niks op.’ Ook de vloerenproef is een goede zaak. Is het dierenwelzijn echt gebaat bij een andere
vloer? Zo ja, welke vloer dan? Zo nee, dan moet je als onderzoeker ook dúrven zeggen dat het kalf daar niet bij gebaat is.
In beide projecten werken wetenschap en praktijk goed samen. Dat is ook nodig: een praktijkman denkt te veel in hokjes en
een wetenschapper moet je aan de grond houden, anders gaat hij zweven. Het is goed om altijd betere stallen
en managementtools te blijven ontwikkelen. Is het niet voor de boer, dan is het wel voor het
kalf. Dat bewijst het verleden wel. De groepshuisvesting zou de ondergang van de kalverhouderij zijn, maar die is juist door de invoering ervan sterker dan tevoren. De welzijnsmonitor is er het bewijs van: als het dier zich wel voelt, mag
de houder er zijn! 


Archief:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

aug 2014 De boer is de klos

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

febr. 2014 Goedkoper skien

nov 2013 Klaarstomen voor de maatschappij

sept 2013 stemmingmakerij

juli 2013 Alles onder controle

mei 2013 Paarden en vlees

maart 2013 4 ton voor kalverwelzijn.

jan. 2013 "Vertrouwd" rood saldo

nov 2012 dierenwelzijn

okt. 2012 dierenwelzijn

sept. 2012 Individueel of als koppel?

juni 2012 Geen Geheimen

mei 2012 Nieuwe leiders, nieuwe wetten

maart 2012 Goede cijfers

jan. 2012 Gemeente op bezoek

nov. 2011 Blauwe cijfers

okt 2011 Laat overheid enten stimuleren

juli 2011 Maisperikelen door droogte

juni 2011 aan de top blijven

april 2011 aandeelhouder en stalknecht

febr. 2011 voer voor de studieclub

nov.2010 de kalverhouder mag er zijn

okt 2010 rare mensen, die boeren

aug. 2010 laat gewoon zien wat je doet

juni 2010 extremen werken niet

april 2010 druk, druk, druk...of niet?

febr. 2010 Doos papier en 30 mille lichter

okt. 2009 reclame toont wekelijkheid

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

aug 2009 bevoorrecht, buiten bij huis

juni 2009 piepende melkveeboeren

mei 2009 eindelijk ontkoppeld

maart 2009 ontkoppelen en saneren

jan. 2009 beter letten op beeldvorming

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

nov. 2008 kuddedieren en kredietcrisis

sept. 2008 rekenen, rekenen, rekenen

juli 2008 de terugtredende overheid laat steken vallen, de sector reageerd adequaat

mei 2008 bedreigend: kamerleden koppelen schaarste aan vleesproduktie

april 2008 hoe is de landbouw in enkele jaren veranderd

dec. 2007 reistijden en transport van de dieren

sept. 2007 onze opendag

juni 2007 onze hobby kost geld maar toch uitbereiden

april 2007 rose gaat professionaliseren

febr. 2007 antibiotica gebruik moet verminderen in de sector

januari 2007 respect voor de dieren

okt. 2006 verboden groeibevorderaars is een doorn voor de hele sector

juli 2006 de prijzen even in de min is goed voor de sector

april 2006 toeslagrechten en het nieuwe mestbeleid; kansen of bedreigingen?

febr. 2006 slapende rosemesters

eerste collumn hans dec. 2005

Columns:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

Het is lastig je imago te verbeteren als de lesstof op basisscholen sterk verouderd is 

Lees meer >>

aug 2014 De boer is de klos

GMP is geen garantie meer voor onbesproken voer. Licentie is te simpel te krijgen. Bij afwijkingen is boer de pineut.
 

Lees meer >>

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

Als we de 10 procent minste kalveren wegstrepen, maken we een flinke slag in ons inkomen. 

Lees meer >>

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

Een val van de trap komt de technische resultaten ten goede maar zet de ontwikkeling stil.
  

Lees meer >>

febr. 2014 Goedkoper skien

Het nieuwe GLB gaat ons inkomen minimaliseren. Dat
wordt harder werken, beter draaien en bezuinigen. 

Lees meer >>