febr. 2011 voer voor de studieclub

IK ben al een paar dagen met de boekhouder in de weer om de resultaten van 2010 boven water te toveren. We maken
de balans op, doen nieuwe ideeën op en stellen targets voor 2011 vast. Waar staan we nu, waar willen we naartoe? Ik zit dus op kantoor terwijl het zonnetje schijnt. Het voelt bijna weer zoals het strafwerk op school. We bouwden in 2010, en zo’n bouwjaar geeft niet echt representatieve cijfers. Het geeft wel aan welke kant we opgaan. Als ik de positieve saldo’s en voerwinsten van de ForFarmers-cijfers zie, belooft het heel wat. Maar een saldo smaakt niet, je kunt er bedrijfseconomisch niet veel mee. Het is natuurlijk wel mooi
om te zien waar je technisch staat, al maakt elke boer op zijn eigen manier de cijfers op. De één heeft bijna geen mestafzetkosten,
want hij heeft eigen grond. De ander rekent mais voor kostprijs in, terwijl een derde hem voor €40 per ton moet kopen.
Bij ons met allemaal nieuwe stallen en met betaalde arbeid blijft van een saldo van €80 per plaats vrijwel niets over. Het
accountantsrapport is leidend, of zo u wilt lijdend, want dat geeft de werkelijk gemaakte kosten en behaalde opbrengsten
weer. Dit rapport is in maart de basis voor de bespreking van de cijfers in onze studiegroep. Het is mooi wanneer je open en
eerlijk tegen elkaar kunt zijn. Ik ga zelf altijd uit van ‘what you give, is what you get’. Alleen dan kun je je sterke en zwakke
punten boven tafel halen. Je moet jezelf regelmatig een spiegel voor (laten) houden.
Hoe verder in 2011? Samen met onze bedrijfsadviseurs en medewerkers hebben we protocollen opgezet hoe we strak en
standaard kunnen werken. Daaraan hebben we ook enkele doelstellingen gehangen. We moeten technisch gewoon tóp
draaien. Daar heb je zelf invloed op. Wat prijs betreft zijn we overgeleverd aan de waan van de
dag. Je kunt er de klok bijna op gelijkzetten: elk jaar tijdens de vleesveestudiedag wordt een
poging gedaan de prijs onderuit te halen. En dat lukt de slachterijen ook nog af en toe. Ze kunnen me van alles wijsmaken, maar
een vleesprijs zakt niet in een paar weken met 50 cent. Dat is je reinste onzin. Als rosésector zijn we niet gebaat bij sterke
fluctuaties. Rust in de markt geeft minder stress en minder ad-hocbeslissingen. Daar zijn slachterijen
eveneens bij gebaat. Maar dan moeten ze natuurlijk niet vergeten om de marge wel eerlijk te verdelen, zodat we
niet dezelfde situatie krijgen als in de varkenshouderij. Daar zijn de prijzen stabiel, maar wel te laag.
 


Archief:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

aug 2014 De boer is de klos

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

febr. 2014 Goedkoper skien

nov 2013 Klaarstomen voor de maatschappij

sept 2013 stemmingmakerij

juli 2013 Alles onder controle

mei 2013 Paarden en vlees

maart 2013 4 ton voor kalverwelzijn.

jan. 2013 "Vertrouwd" rood saldo

nov 2012 dierenwelzijn

okt. 2012 dierenwelzijn

sept. 2012 Individueel of als koppel?

juni 2012 Geen Geheimen

mei 2012 Nieuwe leiders, nieuwe wetten

maart 2012 Goede cijfers

jan. 2012 Gemeente op bezoek

nov. 2011 Blauwe cijfers

okt 2011 Laat overheid enten stimuleren

juli 2011 Maisperikelen door droogte

juni 2011 aan de top blijven

april 2011 aandeelhouder en stalknecht

febr. 2011 voer voor de studieclub

nov.2010 de kalverhouder mag er zijn

okt 2010 rare mensen, die boeren

aug. 2010 laat gewoon zien wat je doet

juni 2010 extremen werken niet

april 2010 druk, druk, druk...of niet?

febr. 2010 Doos papier en 30 mille lichter

okt. 2009 reclame toont wekelijkheid

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

aug 2009 bevoorrecht, buiten bij huis

juni 2009 piepende melkveeboeren

mei 2009 eindelijk ontkoppeld

maart 2009 ontkoppelen en saneren

jan. 2009 beter letten op beeldvorming

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

nov. 2008 kuddedieren en kredietcrisis

sept. 2008 rekenen, rekenen, rekenen

juli 2008 de terugtredende overheid laat steken vallen, de sector reageerd adequaat

mei 2008 bedreigend: kamerleden koppelen schaarste aan vleesproduktie

april 2008 hoe is de landbouw in enkele jaren veranderd

dec. 2007 reistijden en transport van de dieren

sept. 2007 onze opendag

juni 2007 onze hobby kost geld maar toch uitbereiden

april 2007 rose gaat professionaliseren

febr. 2007 antibiotica gebruik moet verminderen in de sector

januari 2007 respect voor de dieren

okt. 2006 verboden groeibevorderaars is een doorn voor de hele sector

juli 2006 de prijzen even in de min is goed voor de sector

april 2006 toeslagrechten en het nieuwe mestbeleid; kansen of bedreigingen?

febr. 2006 slapende rosemesters

eerste collumn hans dec. 2005

Columns:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

Het is lastig je imago te verbeteren als de lesstof op basisscholen sterk verouderd is 

Lees meer >>

aug 2014 De boer is de klos

GMP is geen garantie meer voor onbesproken voer. Licentie is te simpel te krijgen. Bij afwijkingen is boer de pineut.
 

Lees meer >>

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

Als we de 10 procent minste kalveren wegstrepen, maken we een flinke slag in ons inkomen. 

Lees meer >>

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

Een val van de trap komt de technische resultaten ten goede maar zet de ontwikkeling stil.
  

Lees meer >>

febr. 2014 Goedkoper skien

Het nieuwe GLB gaat ons inkomen minimaliseren. Dat
wordt harder werken, beter draaien en bezuinigen. 

Lees meer >>