jan. 2012 Gemeente op bezoek

VORIGE week kwam het college van b en w van onze gemeente Losser op bezoek. Na een bak koffie met
Twentse krentenwegge bezichtigden ze het bedrijf. Ik kijk er meer dan tevreden op terug. Het is heel goed
geweest dat deze positief ingestelde mensen die wat van de gemeente willen maken, eens kijken hoe het op een modern
boerenbedrijf eraan toegaat. Dan wordt de blik ruimer dan alleen maar vanuit het gemeentehuis de discussies over megastallen,
het mestprobleem en het antibioticagebruik aanhoren. Bij de discussie na afloop aan de keukentafel bleek alles niet
zo moeilijk als het soms lijkt. We moeten allemaal de schoorsteen aan het roken houden, zowel het college als wij op de
boerderij. We kunnen allemaal wel wat willen, maar uiteindelijk moet het gewoon betaald worden. Als we inkomens genereren
of daar de mogelijkheden voor scheppen, kunnen we ook leuke en goede dingen doen. We hebben ons bedrijf de laatste jaren redelijk kunnen doorontwikkelen door steeds het gesprek aan te gaan. Door uit te leggen hoe we met elkaar het bedrijf zo kunnen inrichten dat wij met onze medewerkers een boterham kunnen verdienen en dat er voor de omgeving zo weinig mogelijk nadelen zijn.
Misschien heb je als boer wel het recht om een uitbreiding te realiseren. Maar tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit in de
praktijk nog wel eens een groot verschil. Het komt er op aan draagvlak te creëren. Natuurlijk is er wel eens overlast. Die moet je zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is het altijd zaak rekening te houden met mensen in je omgeving. Van bestuurders en controlerende ambtenaren mag je echter ook verwachten dat ze oplossingsgericht werken. Voor alle partijen heeft het grote voordelen als je in goed overleg gaat en het gezamenlijk eens wordt over een aanpak. Spreek af hoe je iets oplost met elkaar. Als het dan niet volgens afspraak gaat, moet daar een heel goede reden voor zijn. Anders pak je het bedrijf maar aan.
Wat ik heel positief vond is dat het volledige college met veel nieuwe ideeën kwam. Dat geeft mij altijd vleugels. Ik weet het,
misschien ben ik soms wat te enthousiast. Maar van ‘dit kan niet’ of ‘zo kan het niet’ word ik gewoon niet goed.
Denk in oplossingen, niet in beren op de weg. Is rechtdoor een probleem, sla dan maar een keer rechtsaf en vervolgens
linksaf, dan kom je er ook. In je eentje kun je niet veel, zelfs niet achter elkaar aan lopen. Bij al onze plannen zullen we de
gemeente weer nodig hebben. 


Archief:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

aug 2014 De boer is de klos

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

febr. 2014 Goedkoper skien

nov 2013 Klaarstomen voor de maatschappij

sept 2013 stemmingmakerij

juli 2013 Alles onder controle

mei 2013 Paarden en vlees

maart 2013 4 ton voor kalverwelzijn.

jan. 2013 "Vertrouwd" rood saldo

nov 2012 dierenwelzijn

okt. 2012 dierenwelzijn

sept. 2012 Individueel of als koppel?

juni 2012 Geen Geheimen

mei 2012 Nieuwe leiders, nieuwe wetten

maart 2012 Goede cijfers

jan. 2012 Gemeente op bezoek

nov. 2011 Blauwe cijfers

okt 2011 Laat overheid enten stimuleren

juli 2011 Maisperikelen door droogte

juni 2011 aan de top blijven

april 2011 aandeelhouder en stalknecht

febr. 2011 voer voor de studieclub

nov.2010 de kalverhouder mag er zijn

okt 2010 rare mensen, die boeren

aug. 2010 laat gewoon zien wat je doet

juni 2010 extremen werken niet

april 2010 druk, druk, druk...of niet?

febr. 2010 Doos papier en 30 mille lichter

okt. 2009 reclame toont wekelijkheid

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

aug 2009 bevoorrecht, buiten bij huis

juni 2009 piepende melkveeboeren

mei 2009 eindelijk ontkoppeld

maart 2009 ontkoppelen en saneren

jan. 2009 beter letten op beeldvorming

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

nov. 2008 kuddedieren en kredietcrisis

sept. 2008 rekenen, rekenen, rekenen

juli 2008 de terugtredende overheid laat steken vallen, de sector reageerd adequaat

mei 2008 bedreigend: kamerleden koppelen schaarste aan vleesproduktie

april 2008 hoe is de landbouw in enkele jaren veranderd

dec. 2007 reistijden en transport van de dieren

sept. 2007 onze opendag

juni 2007 onze hobby kost geld maar toch uitbereiden

april 2007 rose gaat professionaliseren

febr. 2007 antibiotica gebruik moet verminderen in de sector

januari 2007 respect voor de dieren

okt. 2006 verboden groeibevorderaars is een doorn voor de hele sector

juli 2006 de prijzen even in de min is goed voor de sector

april 2006 toeslagrechten en het nieuwe mestbeleid; kansen of bedreigingen?

febr. 2006 slapende rosemesters

eerste collumn hans dec. 2005

Columns:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

Het is lastig je imago te verbeteren als de lesstof op basisscholen sterk verouderd is 

Lees meer >>

aug 2014 De boer is de klos

GMP is geen garantie meer voor onbesproken voer. Licentie is te simpel te krijgen. Bij afwijkingen is boer de pineut.
 

Lees meer >>

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

Als we de 10 procent minste kalveren wegstrepen, maken we een flinke slag in ons inkomen. 

Lees meer >>

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

Een val van de trap komt de technische resultaten ten goede maar zet de ontwikkeling stil.
  

Lees meer >>

febr. 2014 Goedkoper skien

Het nieuwe GLB gaat ons inkomen minimaliseren. Dat
wordt harder werken, beter draaien en bezuinigen. 

Lees meer >>