Ons bedrijf is flink aan het investeren in dierenwelzijn.

In 2008 kondigde minister Verburg aan dat in 2010 alle kalveren bij nieuwbouw op een zachte vloer moesten en niet meer op hout en/of beton. Toen was er nog niets bekend over de consequenties van andere vloeren op het kalf en niet te vergeten voor de boer. De Kamer stelde toen voor eerst een groot onderzoek te doen. Het leek ons wel wat om daar aan deel te nemen. We vinden namelijk dat je als kalverhouder nooit je ogen moet sluiten voor geluiden uit de maatschappij. Je moet nooit star vasthouden aan het oude en vertrouwde.

Samen met de mensen van de universiteit Wageningen hebben we de eerste fase doorlopen.           In fase 1 zijn vijf vloeren onderzocht op gedrag, bevuiling, gezondheid en technische resultaten. Daar zijn twee vloeren uitgekomen voor verder onderzoek in fase 2. Deze fase duurt 3 jaar, we hebben 4 verschillende stallen met verschillende vloeren. één ervan is van ICE met flapjes wat een mogelijk reducerende werking heeft betreft ammoniak. de volgende vloer is van Easyfix. dan is er nog een stal met ICE- matten en een reverentiestal met een originele betonnen roostervloer. Het is een flinke investering maar het levert ook heel wat nieuwe en interessante informatie op.

om meer hierover te weten klik op deze link.