okt. 2014 vechten tegen oude beelden

Mijn Marloes wordt niet makkelijk boos. Een maandje geleden was het echter raak. Ze kwam me met een rood hoofd tegemoet lopen met in haar hand een tekst van onze dochter, een begrijpend-leestoets uit groep 8.  ‘Moet je eens lezen wat voor belachelijke tekst wordt gebruikt’, was haar verontwaardigde reactie. De tekst ging over de mestkalverhouderij en stelde dat de kalveren in een klein hokje ziten, in het donker alleen maar melk krijgen en zo hard groeien dat ze niet meer kunnen staan.
Marloes is natuurlijk direct naar de school gegaan om te vragen hoe het toch mogelijk was om zo’n tekst te gebruiken. De klas had het jaar ervoor nog een bedrijfsbezoek gebracht! De lerares schrok er zelf ook van. Zij had de tekst niet eens gelezen maar uit een Cito werkboek uit 2007 gekopieerd. Bij nader onderzoek bleek de tekst uit 1987 te stammen.
De Cito ontwikkelt lesmateriaal waar bijna alle basisscholen mee werken. Het schept op deze manier, ik hoop onbewust en onbedoeld, een beeld bij de makkelijk te vormen basisschoolleerlingen waar wij als agrariërs nooit tegen aan kunnen. Want toevallig heeft onze dochter de tekst meegenomen naar huis en toevallig zijn wij kalverhouder en toevallig kunnen wij vertellen dat er erg veel is veranderd in kalverhoudend Nederland. Maar in de meeste gevallen zal deze tekst als waarheid aangenomen worden en voilà een nieuwe generatie vegetariërs is ontwikkeld!
De Cito heeft uiteraard een klachtbrief gekregen van Marloes. Met de erop volgende vriendelijke excuses kun je natuurlijk niet zoveel. Voor mij is dit het zoveelste signaal dat we niet altijd in de verdediging moeten gaan, maar als sector actief moeten tonen wat we doen. Schets een reëel beeld van wat er op een kalverhouderij gebeurt. Kinderen en volwassenen die door onze stallen lopen kijken hun ogen uit. ‘Nooit verwacht dat de kalveren toch nog zoveel ruimte hadden’, ‘hé, ze zijn aan het spelen  das grappig’.  Maar ook een paar die zeggen ‘het stinkt’. Ja inderdaad kalveren stinken soms, is mijn reactie. Maar wat doe jij als je op het kleinste kamertje zit?
We mogen trots zijn op wat tot nu toe op gebied van dierenwelzijn en diergezondheid hebben laten zien. En nee, we zullen nooit klaar zijn. Er blijven extra eisen komen, maar dat hoeft niet slecht uit te pakken . Als je toen die Cito-tekst geschreven is, zou zeggen dat de kalveren anno 2014 in groepen zouden staan, ruwvoer zouden eten en dat ook al een deel op rubber matten zouden liggen, dan zouden veel mensen zeggen ‘dat kan nooit, dat is het einde van de kalverhouderij’.
Het is nu zaak de lesstof van de Cito gewijzigd zien te krijgen. 
Aan het eind van de vriendelijke excuusbrief kwam hun tekst ”Wij streven ernaar om de leerlingen 'het goede voorbeeld' te geven”. Ze kunnen op ons bedrijf een nieuwe tekst met foto’s maken. Als we de scholen kunnen bewegen om als lesstof een correct beeld van de huidige voedselproductie te schetsen, gaan we de wedstrijd winnen. 
 
  


Archief:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

aug 2014 De boer is de klos

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

febr. 2014 Goedkoper skien

nov 2013 Klaarstomen voor de maatschappij

sept 2013 stemmingmakerij

juli 2013 Alles onder controle

mei 2013 Paarden en vlees

maart 2013 4 ton voor kalverwelzijn.

jan. 2013 "Vertrouwd" rood saldo

nov 2012 dierenwelzijn

okt. 2012 dierenwelzijn

sept. 2012 Individueel of als koppel?

juni 2012 Geen Geheimen

mei 2012 Nieuwe leiders, nieuwe wetten

maart 2012 Goede cijfers

jan. 2012 Gemeente op bezoek

nov. 2011 Blauwe cijfers

okt 2011 Laat overheid enten stimuleren

juli 2011 Maisperikelen door droogte

juni 2011 aan de top blijven

april 2011 aandeelhouder en stalknecht

febr. 2011 voer voor de studieclub

nov.2010 de kalverhouder mag er zijn

okt 2010 rare mensen, die boeren

aug. 2010 laat gewoon zien wat je doet

juni 2010 extremen werken niet

april 2010 druk, druk, druk...of niet?

febr. 2010 Doos papier en 30 mille lichter

okt. 2009 reclame toont wekelijkheid

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

aug 2009 bevoorrecht, buiten bij huis

juni 2009 piepende melkveeboeren

mei 2009 eindelijk ontkoppeld

maart 2009 ontkoppelen en saneren

jan. 2009 beter letten op beeldvorming

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

nov. 2008 kuddedieren en kredietcrisis

sept. 2008 rekenen, rekenen, rekenen

juli 2008 de terugtredende overheid laat steken vallen, de sector reageerd adequaat

mei 2008 bedreigend: kamerleden koppelen schaarste aan vleesproduktie

april 2008 hoe is de landbouw in enkele jaren veranderd

dec. 2007 reistijden en transport van de dieren

sept. 2007 onze opendag

juni 2007 onze hobby kost geld maar toch uitbereiden

april 2007 rose gaat professionaliseren

febr. 2007 antibiotica gebruik moet verminderen in de sector

januari 2007 respect voor de dieren

okt. 2006 verboden groeibevorderaars is een doorn voor de hele sector

juli 2006 de prijzen even in de min is goed voor de sector

april 2006 toeslagrechten en het nieuwe mestbeleid; kansen of bedreigingen?

febr. 2006 slapende rosemesters

eerste collumn hans dec. 2005

Columns:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

Het is lastig je imago te verbeteren als de lesstof op basisscholen sterk verouderd is 

Lees meer >>

aug 2014 De boer is de klos

GMP is geen garantie meer voor onbesproken voer. Licentie is te simpel te krijgen. Bij afwijkingen is boer de pineut.
 

Lees meer >>

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

Als we de 10 procent minste kalveren wegstrepen, maken we een flinke slag in ons inkomen. 

Lees meer >>

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

Een val van de trap komt de technische resultaten ten goede maar zet de ontwikkeling stil.
  

Lees meer >>

febr. 2014 Goedkoper skien

Het nieuwe GLB gaat ons inkomen minimaliseren. Dat
wordt harder werken, beter draaien en bezuinigen. 

Lees meer >>