Staltype's:

Er zijn 2 opfokschuren, voor de kleinste kalveren. Hier kan melk verstrekt worden en wordt begonnen met ruwvoerverstrekking.

 

Als de dieren 12 weken oud zijn worden ze verplaatst naar één van de grotere kalverstallen. Deze zijn allemaal mechanisch geventileerd zodat ze optimale frisse lucht krijgen. Alle dieren leven in groepshuisvesting. De dieren blijven continu als 1 groep bij elkaar, een zogenaamd All-in-all-out-systeem. Hierdoor is er minder onrust in de stallen, en worden ziektekiemen minder verspreid.  Ook werken we momenteel samen met de universiteit van Wageningen om verschillende vloertypes te onderzoeken, zie hierover meer bij rosékalveren/welzijnsvloeren.

 

Mechanisatie:

Ons motto is; We hebben niet veel nodig als het maar goed en functioneel is. Daarom hebben wij een NH trekker,   Claas verreiker met toebehoren,  eeeee     Trioliet voermengwagen, en een mini-shoveltje met toebehoren voor alle dagelijkse werkzaamheden. Voor het telen van snijmais hebben wij een ploeg met vorenpacker en  een cultivator.  Het bemesten, zaaien en oogsten gebeurt door de loonwerker.  Voor meer foto's kunt u naar de foto pagina

 

 

Voer:

De mais die wij verbouwen levert voor gem. 60 procent het benodigde voer voor onze dieren.
De rest van het voer kopen wij aan. Dit voer zijn bijna allemaal restproducten uit de humane industrie.
Een voorbeeld: De patataardappels worden versneden, de stukjes die te klein zijn worden met een vrachtwagen bij ons gebracht.
Het voer bestaat o.a. uit:

 

Het over grote deel van het voer dat we gebruiken voor de kalveren is een overblijfsel uit de voedselketen. Als wij dit niet aan de kalveren voeren zou het dus vernietigd moeten worden zou onze patat, koekjes, bier e.d. ook veel duurder!