nov. 2011 Blauwe cijfers

HET loopt lekker in de roséhouderij. We kunnen de
kost aardig verdienen en de rekening-courant schrijft
het laatste halfjaar met blauwe cijfers. Daarbij helpt
de vlotte betaling van Dienst Regelingen (DR). Een
deel van onze toeslagrechten is namelijk al betaald. Dienst Regelingen
heeft de boel nu toch aardig op regel, na een jaar
waarin dat niet helemaal vlekkeloos verliep. Ik kan er in ieder
geval niet over klagen en dat zegt al heel wat.
Die blauwe cijfers moeten we proberen vast te houden. Zonder
die betaling van DR gaat het gewoon niet de laatste jaren.
In de bedrijfsbegroting houd je er automatisch rekening mee.
De komende jaren worden meer eisen gesteld aan dierenwelzijn,
we moeten mest laten verwerken en het antibioticagebruik
moet omlaag. Als ik in Boerderij het interview met Bert
Urlings van Vion lees, zie ik een flinke aanscherping van de antibiotica-
eisen in de kalversector al op me afkomen.
Ik vind het wel goed om de drie p’s (profit, people, planet) te
behouden, maar dan wel in die volgorde: de economie voorop.
Er moet geld verdiend worden om al die extra eisen in te willigen.
En als dat niet uit de markt komt maar toch door de overheid
of de burger wordt opgelegd, moeten we de meerkosten
maar uit de EU-pot halen. Je kunt niet twee beleidkaders tegelijkertijd
op een sector loslaten. ‘De markt moet zijn werk
doen’ en ‘We leggen extra eisen op die in andere EU-landenniet gelden’ zijn niet verenigbaar.
De plannen voor wijziging van het GLB zijn de dood in de
pot. De basispremie levert uiteindelijk netto niks op. Of je betaalt
het erbij in de pacht of je verdisconteert het in de aankoop
van de grond. Dat is lood om oud ijzer. We worden er gewoon
lui van niks te hoeven doen en de €400 per hectare toch
zo te zien binnenvallen. Zorg er dan voor dat je het geld benut
om Nederland als landbouwland op een hoger
plan te krijgen! De kalversector is er een goed voorbeeld
van hoe een sector zich kan ontwikkelen,
maar ze heeft het geld wel nodig om de extra
maatschappelijke eisen in te willigen.
Als we daarbij de natuur op en om onze
grond goed onderhouden, blijft er ook nog
eens behoorlijk draagvlak. Ik heb vaak gezegd: houd de EUgelden
voor alle landbouw maar in Brussel, maar stel gelijkertijd
in heel Europa dezelfde eisen en laat de
markt zijn werk doen. Dan moet ik nog steeds zorgen dat de cijfers op mijn telebankieren
blauw blijven, vanuit de markt. Voorlopig is de bijdrage van EL&I best lekker. 


Archief:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

aug 2014 De boer is de klos

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

febr. 2014 Goedkoper skien

nov 2013 Klaarstomen voor de maatschappij

sept 2013 stemmingmakerij

juli 2013 Alles onder controle

mei 2013 Paarden en vlees

maart 2013 4 ton voor kalverwelzijn.

jan. 2013 "Vertrouwd" rood saldo

nov 2012 dierenwelzijn

okt. 2012 dierenwelzijn

sept. 2012 Individueel of als koppel?

juni 2012 Geen Geheimen

mei 2012 Nieuwe leiders, nieuwe wetten

maart 2012 Goede cijfers

jan. 2012 Gemeente op bezoek

nov. 2011 Blauwe cijfers

okt 2011 Laat overheid enten stimuleren

juli 2011 Maisperikelen door droogte

juni 2011 aan de top blijven

april 2011 aandeelhouder en stalknecht

febr. 2011 voer voor de studieclub

nov.2010 de kalverhouder mag er zijn

okt 2010 rare mensen, die boeren

aug. 2010 laat gewoon zien wat je doet

juni 2010 extremen werken niet

april 2010 druk, druk, druk...of niet?

febr. 2010 Doos papier en 30 mille lichter

okt. 2009 reclame toont wekelijkheid

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

aug 2009 bevoorrecht, buiten bij huis

juni 2009 piepende melkveeboeren

mei 2009 eindelijk ontkoppeld

maart 2009 ontkoppelen en saneren

jan. 2009 beter letten op beeldvorming

dec. 2009 op weg naar uitdagingen

nov. 2008 kuddedieren en kredietcrisis

sept. 2008 rekenen, rekenen, rekenen

juli 2008 de terugtredende overheid laat steken vallen, de sector reageerd adequaat

mei 2008 bedreigend: kamerleden koppelen schaarste aan vleesproduktie

april 2008 hoe is de landbouw in enkele jaren veranderd

dec. 2007 reistijden en transport van de dieren

sept. 2007 onze opendag

juni 2007 onze hobby kost geld maar toch uitbereiden

april 2007 rose gaat professionaliseren

febr. 2007 antibiotica gebruik moet verminderen in de sector

januari 2007 respect voor de dieren

okt. 2006 verboden groeibevorderaars is een doorn voor de hele sector

juli 2006 de prijzen even in de min is goed voor de sector

april 2006 toeslagrechten en het nieuwe mestbeleid; kansen of bedreigingen?

febr. 2006 slapende rosemesters

eerste collumn hans dec. 2005

Columns:

okt. 2014 vechten tegen oude beelden

Het is lastig je imago te verbeteren als de lesstof op basisscholen sterk verouderd is 

Lees meer >>

aug 2014 De boer is de klos

GMP is geen garantie meer voor onbesproken voer. Licentie is te simpel te krijgen. Bij afwijkingen is boer de pineut.
 

Lees meer >>

juni 2014 Nabetaling voor beter kalf

Als we de 10 procent minste kalveren wegstrepen, maken we een flinke slag in ons inkomen. 

Lees meer >>

april 2014 Gedwongen pas op de plaats

Een val van de trap komt de technische resultaten ten goede maar zet de ontwikkeling stil.
  

Lees meer >>

febr. 2014 Goedkoper skien

Het nieuwe GLB gaat ons inkomen minimaliseren. Dat
wordt harder werken, beter draaien en bezuinigen. 

Lees meer >>